Muzyka z "Zimnej wojny" - ca??y soundtrack

Muzyka z Zimnej wojny - ca??y soundtrack

W najnowszym filmie Paw??a Pawlikowskiego nie tylko zdj?cia i gra aktorska robi? wra??enie. Poruszaj?ca muzyka, przeplataj?ca si? przez ca??? “Zimn? wojn?”, nie daje spokoju wielu widzom. Wzruszeni histori? Zuli i Wiktora, po wyj??ciu z kina nucimy pod nosem “Dwa serduszka”, a w domu przeszukujemy internet, by znale??? ca??y przepi?kny soundtrack z drugiego ju?? nominowanego do Oscarów  filmu (pierwszym i zwyci?skim jest “Ida”) Pawlikowskiego.

??cie??ka d??wi?kowa “Zimnej wojny” jest bardzo zró??nicowana. Pojawia si? tam zarówno muzyka ludowa, jazzowa, rozrywkowa, ale i kompozycje Fryderyka Chopina. Muzyka - mo??na by powiedzie? - jest tam pe??noprawnym bohaterem. Wraz ze zmian? charakteru muzyki zmienia si? sytuacja g??ównych postaci - Zuli i Wiktora. To ona, na równoleg??ym planie fabu??y, uk??ada chronologi? wydarze?? i pomaga okre??li? czas czy te?? miejsce akcji.

Marcin Masecki autorem wielu utworów z "Zimnej wojny"

Zamys?? warstwy d??wi?kowej Pawlikowski stworzy?? wraz z Marcinem Maseckim - polskim pianist?, kompozytorem i aran??erem. Mimo i?? w filmie wykorzystano wiele utworów ludowych, to ich przearan??owana przez Maseckiego ods??ona tak dog???bnie poruszy??a widzów. Przyk??adem ??wietnego, nowego odczytania tematu “Dwóch serduszek” jest sekwencja jazzowa.  

Wi?kszo??? utworów z “Zimnej wojny” skomponowa?? lub zaaran??owa?? w??a??nie Marcin Masecki. Jego zdolno??ci potwierdzaj? nagrody w kategoriach muzyki jazzowej, rozrywkowej i popularnej. Jest on tak??e autorem muzyki do kilku filmów (g??ównie krótkometra??owych), ale i “Obcego cia??a”; pracowa?? równie?? przy popularnych polskich serialach, m.in. "1983" i "??lepn?c od ??wiate??".

Marcin Masecki podkre??la jednak, ??e nie jest on odpowiedzialny za ca??? ??cie??k? d??wi?kow? w "Zimnej Wojnie". W w filmie znajduje si? du??o muzyki oryginalnej, granej przez wiejskich muzykantów i oryginalne opracowania muzyki ludowej oraz liczne sceny z wyst?pami zespo??u Mazowsze.

Oto soundtrack do filmu "Zimna Wojna", u??o??ony w kolejno??ci chronologicznej.

1. Tomasz Kici??ski i Micha?? Mocek - "Pukolem wololem"

2. Wies??awa Gromadzka, Jan Wochniak i Piotr Sikora - "Oj dana moja dana, nie wyjde za Pana". Muz. Tadeusz Sygiety??ski, s??owa - Mira Zimi??ska.

3. Ryszard Piecyk i Tadeusz Tarnowski - "Nie bede ja pi??a"

4. Gabriela Kmon, Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze oraz Joanna Kulig - "Dwa serduszka". Muz. Tadeusz Sygiety??ski, s??owa - Mira Zimi??ska.

5. Stefania Bortniczak, Julia Doszna i Stefania Feciuch - "Pid Oblaczkom". S??owa - Seman Madzelan.

6. Katarzyna Majerczyk - "Hej, kiedy jo se pas??a".

7. Anna Zagórska i Joanna Kulig - "Ja za woda, Ty za woda".

8. Joanna Kulig - "Kak mnogo devushek horoshikh (Serdtse)". Muz. Isaak Dunayevsky, s??owa - Wasilij Lebiediew-Kumacz.

9. Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze - "Oberek opoczy??ski". Muz. Tadeusz Sygiety??ski, s??owa - Mira Zimi??ska.

10. Marcin Masecki - "Kujawiak". Muz. Tadeusz Sygiety??ski.

11. Joanna Kulig i Tomasz Kot - "I Loves You Porgy". Muz. George Gershwin, s??owa - Ira Gershwin i DuBose Heyward.

12. Marcin Masecki - "Fantaisie Impromptu Cis-Moll op. 66". Kompozycja Fryderyka Chopina.

13. Piotr Zalipski - "??winiorz". S??owa - Mira Zimi??ska.

14. Piotr Zalipski - "Boli mnie noga". S??owa - Mira Zimi??ska.

15. Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze oraz Joanna Kulig - "Kantata o Stalinie". Muz. Aleksandr Aleksandrov, s??owa -  M. Iniuszkin i Leon Pasternak.

16. Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze oraz Joanna Kulig - "Mi?dzynarodówka". Muz. Pierre Degeyter, s??owa - Eugène Pottier i Maria Markowska.

17. Orkiestra Stra??acka Ochotniczej Stra??y Po??arnej w Rabce Zdroju - "Marsz Haiczek"

18. Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze - "Fina??". Muz. Tadeusz Sygiety??ski

19. Piotr Zalipski i Anna Podgórska - "Katiusza". Muz. Matwiej Blanter, s??owa - Michai?? Isakowskij.

20. Zlatni dječaci - "Cudna Djevojka". Muz. Martin Robinson, s??owa - Martin Robinson i Slobodan Stojanovic.

21. Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze oraz Joanna Kulig - "Svilan Konac"

22. Zespó?? Pie??ni i Ta??ca Mazowsze - "Ta??ce góralskie". Muz. Tadeusz Sygiety??ski, s??owa - Mira Zimi??ska.

23. Marcin Masecki, Piotr Domagalski, Wojciech Koprowski i Mi??osz Wieli??ski - "Horror" (muzyka filmowa). Muz. Marcin Masecki

24. Miles Davis - "Love For Sale" z musicalu The New Yorkers z 1930 roku. Za muzyk? do tego utworu odpowiada Cole Porter.

25. Ira Woods - "Is You Is or Is You Ain't My Baby?". Jest to utwór autorstwa Billy’ego Austina i Louisa Jordana.

26. Joanna Kulig, Marcin Masecki, Piotr Domagalski, Wies??aw Wysocki, Maurycy Idzikowski i Jerzy Rogiewicz - "Dwa serduszka" (wersja jazzowa). Muz. Marcin Masecki.

27. Glenn Gould - "Goldberg Variations". Kompozytorem utworu jest Johann Sebastian Bach.

28. Joanna Kulig - "Loin de Toi"

29. Joanna Kulig - "Baia Bingo"

30. Billie Holiday - "The Man I Love"

31. Sylwia ??wi?tkowska, Ewa Wa??ecka - "Ja za woda, Ty za woda". Utwór pojawia si? podczas napisów ko??cowych.

Pe??en soudtrack do filmu "Zimna Wojna" znajdziecie w serwisie Spotify oraz w sprzeda??y na p??ytach CD.

Dodaj komentarz