Seriale z siln�? postaci�? kobiec�?

Seriale z siln? postaci? kobiec?

Przemys?? filmowy jest wci??? zdominowany przez m???czyzn, ale w coraz wi?kszej ilo??ci seriali pojawiaj? si? kobiety. I to nie te na drugim planie, graj?ce ??ony gotuj?ce obiady dla m???czyzn zdobywaj?cych ??wiat. Mo??emy ogl?da? coraz wi?cej seriali, w których to kobiety graj? g??ówn? rol? - s? tam silnymi, dominuj?cym i wyrazistymi postaciami. Poni??ej lista kobiecych seriali, które musicie zobaczy?!

“Orange is new black”

Serial opowiada o losach Piper Chapman, która w wyniku b???dów z przesz??o??ci trafia do kobiecego wi?zienia. W ci?gu sze??ciu sezonów poznajemy historie wielu ciekawych bohaterek, które potrafi rozbawi? i wzruszy?. Do tego aktorstwo stoi na najwy??szym poziomie, dzi?ki czemu w postaci si? po prostu wierzy.

“Opowie??? podr?cznej”

Stworzony na podstawie powie??ci Margaret Atwood, serial przedstawia wizj? niedalekiej przysz??o??ci, w której to kobiety zosta??y sprowadzone do roli “podr?cznych”. Ich g??ównym zadaniem jest rodzenie dzieci dla bezp??odnych ??on wysoko postawionych urz?dników pa??stwowych. Szokuj?ca i bardzo feministyczna pozycja.

“The Crown”

Serial ekranizuje pocz?tki panowania aktualnej brytyjskiej królowej - El??biety II. Chocia?? w pierwszym sezonie grana przez Claire Foy posta?, g??ównie wytrzeszcza w przera??eniu oczy, to w drugim jest ju?? siln? postaci? z krwi i ko??ci.

“??ona idealna”

G??ówna bohaterka, Alicia, po kilku latach wraca do pracy - zatrudniona zostaje w znajomej kancelarii. Prawniczka musi udowodni? swoj? warto??? i zmierzy? si? z trudn? sytuacj? rodzinn?, gdy?? jej m??? trafia do wi?zienia za przest?pstwa korupcyjne.

“Siostra Jackie”

Ten komediodramat przedstawia histori? ekstrawaganckiej piel?gniarki, która po godzinach  obala wszystkie stereotypy - imprezuje, nie stroni od alkoholu i narkotyków. “Siostra Jackie” udowadnia, ??e nie wszystkie kobiety to grzeczne, potulne dziewczynki - i dobrze!

“Glow”

Prawdziwa dawka kobiecej energii! Glow, czyli Gorgeous Ladies of Wrestling to show, w którym kobiety staj? si? przeciwniczkami na prawdziwym ringu - jednak ca??a walka jest wyre??yserowana. Serial pokazuje grup? kobiet, które dopiero zaczynaj? karier? we wrestlingu i powoli staj? si? gwiazdami.

“Seks w wielkim mie??cie”

Klasyk, które pomimo up??ywu czasu (pierwszy odcinek wyemitowany w 1998 roku) nie zestarza?? si?. S??ynne cztery przyjació??ki dziel? si? ??yciowymi rozterkami i rado??ciami, a wszystko to na tle zachwycaj?cego Nowego Jorku.

“Ania, nie Anna”

Bohaterk? ostatniej propozycji jest Ania ze znanej serii ksi???ek “Ania z Zielonego Wzgórza”. Pomimo, ??e serial na jej podstawie nie rozgrywa si? wspó??cze??nie, to m??oda Ania zyska??a troch? feministycznych i prokobiecych pogl?dów. Wszystko podane ze smakiem, a zdj?cia zachwycaj?!

Dodaj komentarz