Najgorsze t??umaczenia tytu????w filmowych

Najgorsze t??umaczenia tytu????w filmowych

Wszyscy kojarzymy takie wpadki t??umaczów tytu??ów filmowych jak “Wiruj?cy seks” czy “M??odzi gniewni”.  Ich pomy??ki  bawi? i czasem sprawiaj?, ??e o filmie albo serialu dzi?ki nim robi si? g??o??no. Cz?sto jednak wypaczaj? pierwotny tytu?? i osoby zniech?caj? osoby nieznaj?ce go, do obejrzenia danej pozycji.

Polscy t??umacze maj? tendencj? do sp??ycania tytu??ów i przesadnego si?gania po romantyczne i seksualne motywy - dobrym przyk??adem jest “Zakochana Jane” (“Become Jane”), “Centralne Biuro Uwodzenia” (“My Mom’s New Boyfriend”) czy “Czas na mi??o???” (“About time”). Takie b???dy cz?sto wynikaj? z nieznajomo??ci filmu i nieumiej?tnego przet??umaczenia pewnych idiomów i gier s??ownych - co mo??e skutkowa? zbyt dos??ownym t??umaczeniem.

Z drugiej strony, wiele tytu??ów lepiej brzmi nieprzet??umaczonych, szczególnie, gdy chodzi o nazwy w??asne i krótkie, dobrze brzmi?ce tytu??y. Za przyk??ad niepotrzebnych t??umacze?? mo??e pos??u??y? “Elektroniczny morderca” (“Terminator”), “Podziemny kr?g” (“Fight Club”) czy “Do utraty si??” (“Southpaw”).

Poni??ej prezentujemy najbardziej nieudane polskie t??umaczenia tytu??ów filmowych:

Dangerous Minds - M??odzi gniewni

Dirty Dancing - Wiruj?cy Seks

Die Hard - Szklana pu??apka

Prison break - Skazany na ??mier?

The gift - Dotyk przeznaczenia

The Haunting of Hill House - Nawiedzony Dom na Wzgórzu

A walk to remember - Szko??a uczu?

Crazy, stupid love - Kocha, lubi, szanuje

Hangover. Part II - Kac Vegas w Bankoku

Inside Out - W g??owie si? nie mie??ci

Cool Hand Luke - Nieugi?ty Luke

Bold and Beautiful - Moda na sukces

My Mom’s New Boyfriend - Centralne Biuro Uwodzenia

Duplex - Starsza pani musi znikn??

Made of Honor - Moja dziewczyna wychodzi za m???

Save the last dance - W rytmie hip-hopu

Dallas Buyers Club - Witaj w klubie

10 things I hate about you - Zakochana z??o??nica

Parent Trap - Nie wierzcie bli??niaczkom

Terminator - Elektroniczny morderca

Gilmore Girls - Kochane k??opoty

Become Jane - Zakochana Jane

Pain & Gane - Sztanga i cash

View from the top - Szko??a stewardess

The life of David Gale - ??ycie za ??ycie

Girl, interrupted - Przerwana lekcja muzyki

Into the wild - Wszystko za ??ycie

Fight Club - Podziemny kr?g

Southpaw - Do utraty si??

Bandits - W??amanie na ??niadanie

About time - Czas na mi??o???

There’s something about Mary - Sposób na blondynk?

Good Will Hunting - Buntownik z wyboru

Finding neverland - Marzyciel

Some like it hot - Pó?? ??artem, pó?? serio
 

Dodaj komentarz