Miejsca z Harrego Pottera, kt??re istniej�? naprawd�?!

Miejsca z Harrego Pottera, kt??re istniej? naprawd?!

W dzieci??stwie zaczytywali??cie si? w serii powie??ci o m??odym czarodzieju, a ich ekranizacje ogl?dali??cie z wypiekami na twarzy? A gdyby tak zobaczy? miejsca z “Harrego Pottera” naprawd?? To mo??liwe, a my pokazujemy, jak! 

Miejsca z Harrego Pottera w Anglii 

W dzisiejszym artykule chcemy przedstawi? Wam miejsca stosunkowo ??atwo dost?pne - wszystkie znajduj? si? w Anglii, co sprawia, ??e spokojnie mo??na zobaczy? je podczas jednej wycieczki. 

Studio Warner Bros w Londynie

Wycieczk? ??ladami Harrego Pottera warto zacz?? od biletowanej atrakcji, czyli zwiedzania studia Harrego Pottera zlokalizowanego w podlondy??skim Warner Bros. Zobaczycie tam ogromn? ilo??? rekwizytów i scenografii, które by??y wykorzystywane podczas kr?cenia Harrego Pottera. Mo??ecie te?? przej??? si? ulic? Pok?tn? albo napi? kremowego piwa. Warner Bros to ??wietne miejsce, by u??wiadomi? sobie, jak wielkim i skomplikowanym przedsi?wzi?ciem by??o zekranizowanie ca??ej serii. Punkt obowi?zkowy dla ka??dego fana!

Dworzec King’s Cross w Londynie

Czy peron 9 i ¾ istnieje naprawd?? Przekonacie si?, gdy dotrzecie na Peron 4 Dworca King’s Cross. To tam kr?cone by??y s??ynne sceny z “przechodzeniem” na peron 9 i ¾, jednak sama tabliczka upami?tniaj?ca je, znajduje si? w innej cz???ci dworca. To tam fani ustawiaj? si? w kolejce do zdj??!

Londy??skie zoo

Pami?tacie scen? z wycieczki do zoo w “Harrym Potterze i kamieniu filozoficznym”, podczas którego Harry odkrywa, ??e potrafi rozmawia? w j?zyku w???y? Kr?cono j? w terrarium w londy??skim zoo. Ta atrakcja spodoba si? nie tylko fanom magii, ale i wszystkim, którzy kochaj? ??wiat zwierz?t. 

Zamek w Alnwick

Zamek ten mo??na nazwa? prototypem Hogwartu, ale nie tylko z tego powodu jest wart odwiedzenia. Mianowicie budowla sama w sobie robi imponuj?ce wra??enie, a do tego odbywaj? si? tam zawody w … lataniu na miotle. Zainteresowani?

Harry Potter od kuchni

Wymienione przez nas propozycje to tylko kilka miejsc, które s? zwi?zane z filmami o m??odym czarodzieju. To jednak dobry pocz?tek, by rozpocz?? swoj? fascynuj?c? przygod? z odkrywaniem ??wiata Harrego Pottera od kuchni - o czym marzy chyba ka??dy fan serii, prawda? 

Dodaj komentarz