Marvel - fenomen superbohater??w

Marvel - fenomen superbohater??w

By? mo??e kiedy s??yszymy, ??e do kin wchodzi nowy film Marvela, to odruchowo przewracamy oczami, my??l?c: "Znowu?!". Ci???ko jednak nie doceni? sukcesu uniwersum w ca??o??ci po??wi?conego superbohaterom. Sk?d si? wzi???o Marvel Studio i dlaczego raz po razie notuje boxofficowe rekordy?

Historia Marvel Studios

Marvel, a w??a??ciwie Marvel Cinematic Universe to obecnie najpopularniejsze filmowe uniwersum opowiadaj?ce o superbohaterach. Produkcj? marvelowskich filmów zajmuje si? Marvel Studios, a ich fabu??a oparta jest na komiksach z serii Marvel Comics. Chocia?? marvelowskie uniwersum powsta??o stosunkowo niedawno, bo w 2008 roku, to ma na swoim koncie ju?? ponad 20 filmów, podzielonych na razie na trzy fazy. Pierwsz? rozpocz??? "Iron man", do którego szybko do???czy?? "Incredible Hulk", "Thor" czy "Kapitan Ameryka".

Seri? spajaj?c? filmy o poszczególnych superbohaterach jest "Avengers", którego czwarta cz???? zaplanowana jest na 2019 rok. Ale Uniwersum Marvela to nie tylko filmy, a te?? seriale - jak np. "Daredevil" i "Jessica Jones", powsta??e we wspó??pracy z platform? streamingow? Netflix. Dodatkowo, Marvel Cinematic Universe z pewno??ci? rozwin??? skrzyd??a poprzez pod???czenie go do Walt Disney Studios, co mia??o miejsce w 2015 roku.

Obecnie filmy Marvela praktycznie gwarantuj? kinowy sukces, a ich popularno??? jets tak du??a, ??e na Uniwersytecie Baltimore otworzono nawet osobny kurs po??wi?cony tylko i wy???cznie produkcjom Marvela!

W czym tkwi sukces Marvela?

Producenci marvelowskich filmów i seriali osi?gaj? ??wietne wyniki kasowe (ale te?? i uznanie w??ród krytyków) dzi?ki trzem kluczowym elementom. Po pierwsze, baz? dla fabu??y s? kultowe komiksy, których bohaterowie, jeszcze przed kinowymi premierami, mieli liczne grono fanów. Po drugie, twórcy zauwa??aj? spo??eczne problemy i trendy - i tak np. daj? widzom afryka??sk? "Czarn? panter?" czy pierwsz? kobiec? superbohaterk?, czyli "Kapitan Marvel". I wreszcie, Marvel Cinematic Universe od jakiego?? czasu idzie w stron? autoironiczn? i potrafi ??mia? si? z siebie. To nie s? ju?? tylko powa??ne, fantastyczne filmy o postaciach z niesamowitymi mocami, ale te?? pot???na dawka humoru - jak cho?by w "Spiderman: Homecoming" i "Stra??nikach Galaktyki". Te trzy czynniki sprawiaj?, ??e kolejne filmy z serii nie nudz? si?, bo wci??? dostarczaj? jednocze??nie sporo czystej rozrywki i w?tków zaanga??owanych spo??ecznie (oczywi??cie podanych w odpowiednio lekkiej formie).

 

Dodaj komentarz